نمایش یک نتیجه

فیجت اسپینر
اسپینر ها نوع خاصی از فیجت هستند که خاصیت چرخش بسیار سریع دارند و این چرخش زیبایی بصری توهم گونه خاصی ایجاد می کند که نگاه کردن به آن در کنار خود این عمل فیزیکی به فرد آرامش می دهد. اگر شما هم از آن دسته از افراد هستید که با وسایل خاصی خود را سرگرم می کنید اسپینر می تواند آرامش بخش  خوبی برای اعصاب شما باشد.

27,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
37,000 تومان
47,000 تومان
39,000 تومان
39,000 تومان
محصول 1 - 12 از مجموع 67 محصول در صفحه